<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

STATENS SATSER FOR KJØREGODTGJØRELSE I 2017

Last ned     Skriv ut

Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra kr 3,80 til 3,50, altså med 30 øre pr kjørte kilometer. 

  2015 2016 2017
  kr/km kr/km kr/km
Kjøregodtgjørelse inntil 10 000 km 4,10 4,10 4,10
Skattefri sats inntil 10 000 km 4,10 3,80 3,50
Kjøregodtgjørelse over 10 000 km 3,45 3,45 3,45
Skattefri sats over 10 000 km 3,45 3,45 3,45
El-Bil inntill 10.000 km 4,20 4,20 4,20*
El-Bil over 10.000 km 4,20 4,20 4,20*
Tillegg Arbeidssted Tromsø 0,10 0,10 0,10
Tillegg Ekstra passasjer 1,00 1,00 1,00
Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00 1,00
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00 1,00 1,00
Andre kjøretøy      
Motorsykkel over 125 ccm 2,95 2,95 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00 2,00 2,00
Snøscooter og ATV 7,50 7,50 7,50
Båt med motor 7,50 7,50 7,50


Last ned     Skriv ut


Siste saker fra bloggen