<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Våre tanker om legitim interesse og direkte markedsføring

Takk for at du vil lese mer om hvordan vi tenker rundt personvern og hvordan vi legger til rette for at både du som person og Autogear som selskap kan ha en sikkert og gjensidig nyttig forhold.

Autogear ber ikke om og lagrer heller ikke “sensitive personopplysninger” slik det er definert av Datatilsynet: “Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.” Kilde: https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/

“Legitim interesse” betyr interessen vårt selskap har i å drifte og videreutvikle vår virksomhet. Autogear er for eksempel opptatt av å sørge for at markedsføringen som rettes mot deg er relevant for deg, og vi vil derfor kunne komme til å behandle informasjon som du har delt med oss for å sende deg budskap som er tilpasset dine interesser i tillegg til våre.

I tillegg vil vi kunne komme til å behandle dine personopplysinger for å beskytte dine interesser i forhold til ting som å unngå svindel ved handel på våre nettsider og for å sikre at våre nettsider og systemer er sikre. Vi gjengir flere grunner til å behandle dine personopplysninger lengre ned i denne teksten.

Når vi innhenter, lagrer og benytter dine personopplysninger med grunnlag i vår legitime interesse så sørger vi alltid for å vurdere og balansere hvordan du vil kunne bli påvirket (både positivt og negativt) av at dette skjer og sørger for at dine rettigheter er ivaretatt innenfor rammene av reglene som gjelder for personvern. Vår legitime interesse overstyrer ikke automatisk dine interesser og vi vil ikke behandle dine opplysninger hvis effekten behandlingen vil kunne ha på deg veier tyngre enn våre interesser. (Unntak fra dette prinsippet vil allikevel kunne forekomme hvis vi tvinges til det av andre gjeldende lover.) De nevnte vurderingene er gjort i interne dokumenter som vil være grunnlaget for eventuell dialog rundt temaet med relevante myndigheter (Datatilsynet).

Hvis du har bekymringer knyttet til dette så kan du nekte at vi innhenter, lagrer og benytter informasjon om deg. Vær obs på at dette vil kunne begrense vår evne til å gjøre ting for å bistå deg på generell basis.

Vi behandler personopplysingner for enkelte forretningsmessige formål, som inkluderer alle eller noen av de følgende punktene:

  • Der behandlingen gjør at vi kan forbedre, modifisere, personlig tilpasse eller ellers forbedre våre tjenester og kommunikasjoner til fordel for våre kunder.
  • For å gjenkjenne og forhindre forsøk på svindel.
  • For å forbedre sikkerheten i våre informasjonssystemer.
  • For å bedre forstå hvordan folk benytter nettsidene våre
  • For å legge til rette for kommunikasjon per epost eller post som vi mener vil kunne være av interesse for deg.
  • For å forstå effekten av markedsføringskampanjer og annonsering

Dersom du skulle ønske å bli kunde av Autogear så vil vi gjøre deg kjent med hvordan sikring og behandling av informasjon som produseres gjennom bruk av tjenesten gjennomføres før du tar tjenesten i bruk. Behandlingen av data fra tjenestene vi leverer skjer ikke med grunnlag i den legitime interessen som er beskrevet i denne artikkelen, men basert på en inngått avtale om å bli kunde.