<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Bedrifter tar i bruk Autogear fordi de ikke ønsker at de ansatte skal kaste bort flere timer i måneden på å lage underlag for utbetaling av kjøregodtgjørelse. I tillegg velger mange Autogear fordi de ønsker å få bedre kontroll og forutsigbarhet på kostnader.

Siden løsningen oppfyller de strenge kravene som er til reiseregning fungerer den også godt for bedrifter som trenger underlag til fakturering eller til korrekt beskatning av privat bruk av firmaeide biler.

En visjon om fullstendig automatisering
En standard elektronisk kjørebok vil gi deg alle bilturer i et oversiktlig brukergrensesnitt. Men det vil fremdeles gjenstå en masse arbeid før et ferdig krav om kjøregodtgjørelse er klart til levering. Vi sammenligner dette med å få fremvist en kontoutskrift fra bankkortet - for deretter å bli bedt om å velge ut de jobbrelaterte kostnadene én etter én. Det fungerer i teorien men er for tidkrevende i praksis.

Vår målsetning er å gjøre kjøregodtgjørelse fullstendig automatisk - slik at sjåføren ikke trenger å gjøre noe annet enn å kjøre for å få pengene utbetalt. Vi beveger oss mot dette målet ved å stadig videreutvikle vår kjerneteknologi TripEngine. Hensikten med denne er å fjerne smerten og feilkildene fra jobben med å sortere turer i kategorier som “jobb” og “privat” og heller gjennomføre hele prosessen automatisk.

Fokusert strategi
Siden starten i 2006 så har vi alltid jobbet med et fokus: Å forenkle hverdagen for de som er avhengig av å bruke bil i arbeidsdagen. I 2010 påbegynte vi utviklingen av elektronisk kjørebok samtidig som vi fortsatte å levere andre varer og tjenester. I slutten av 2015 var tiden inne for å ta utviklingen i selskapet og markedet til sin logiske konklusjon - å rette selskapets strategi og produktutvikling 100% inn på kjørebok for kjøregodtgjørelse.

Selskapet er eid av ledelse og styre og har kontorer i Oslo.

Gir gass med elektronisk kjørebok

Gir gass med helautomatisk kjørebok

Mener bilistene går glipp av 2 milliarder kroner    Autogear doblet omsetningen - rigger for ytterligere vekst

Annar Bøhn

Annar Bøhn

Daglig leder

 

annar.bohn@autogear.no

Jostein Ludvigsen

Jostein Ludvigsen

Partneransvarlig

Co-founder

jostein.ludvigsen@autogear.no

Stefan Jacobsen

Stefan Jacobsen

Utviklingssjef

Co-founder

stefan.jacobsen@autogear.no

dummy.jpg

Paul Vuijsters

Head of Sales

 

paul.vuijsters@autogear.no

sondre.jpg

Sondre Kvipt

Head of Marketing 

 


sondre.kvipt@autogear.no

geir.jpg

Geir Chr. Reinfjord

Kunderådgiver

 

geir.reinfjord@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Mala Sritharan

Mala Sritharan

Regnskap

 

faktura@autogear.no
Mottar kun epost

Kristoffer Sylte

Kristoffer Sylte

Customer Success Manager

 
kristoffer.sylte@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Anette Arnesen

Anette Arnesen

Operativ Supportleder

 

anette.arnesen@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

dummy.jpg

Therese Konterud

Senior Kundebehandler

 

therese.konterud@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

dummy.jpg

Susanne Skogen

Inbound Account Executive

 

susanne.skogen@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Cassandra Pinto

Cassandra Pinto

Sales Development Agent

 

cassandra.pinto@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

dummy.jpg

Sondre Solnørdal

Account Sales Executive

 

sondre.solnordal@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Aleksander Smith Johansen

Aleksander Johansen

System Architect

 

aleksander.johansen@autogear.no

Trausti Johansson

Trausti Johansson

Full Stack Developer

 

trausti.johannsson@autogear.no

chinmay.jpg

Chinmay Sharma

Senior .Net Developer

 

chinmay.sharma@autogear.no

dummy.jpg

Andres Kongsgaard Flaaten

Styreleder


Styreformann Vitaelab AS, Sana Pharma, Group AS ++

Annar Bøhn

Annar Bøhn

Styremedlem


Daglig leder Autogear

Stefan Jacobsen

Stefan Jacobsen

Styremedlem og gründer

 

Jostein Ludvigsen

Jostein Ludvigsen

Styremedlem og gründer