<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Bedrifter tar i bruk Autogear fordi de ikke ønsker at de ansatte skal kaste bort flere timer i måneden på å lage underlag for utbetaling av kjøregodtgjørelse. I tillegg velger mange Autogear fordi de ønsker å få bedre kontroll og forutsigbarhet på kostnader.

Siden løsningen oppfyller de strenge kravene som er til reiseregning fungerer den også godt for bedrifter som trenger underlag til fakturering eller til korrekt beskatning av privat bruk av firmaeide biler.

En visjon om fullstendig automatisering
En standard elektronisk kjørebok vil gi deg alle bilturer i et oversiktlig brukergrensesnitt. Men det vil fremdeles gjenstå en masse arbeid før et ferdig krav om kjøregodtgjørelse er klart til levering. Vi sammenligner dette med å få fremvist en kontoutskrift fra bankkortet - for deretter å bli bedt om å velge ut de jobbrelaterte kostnadene én etter én. Det fungerer i teorien men er for tidkrevende i praksis.

Vår målsetning er å gjøre kjøregodtgjørelse fullstendig automatisk - slik at sjåføren ikke trenger å gjøre noe annet enn å kjøre for å få pengene utbetalt. Vi beveger oss mot dette målet ved å stadig videreutvikle vår kjerneteknologi TripEngine. Hensikten med denne er å fjerne smerten og feilkildene fra jobben med å sortere turer i kategorier som “jobb” og “privat” og heller gjennomføre hele prosessen automatisk.

Fokusert strategi
Siden starten i 2006 så har vi alltid jobbet med et fokus: Å forenkle hverdagen for de som er avhengig av å bruke bil i arbeidsdagen. I 2010 påbegynte vi utviklingen av elektronisk kjørebok samtidig som vi fortsatte å levere andre varer og tjenester. I slutten av 2015 var tiden inne for å ta utviklingen i selskapet og markedet til sin logiske konklusjon - å rette selskapets strategi og produktutvikling 100% inn på kjørebok for kjøregodtgjørelse.

Gir gass med elektronisk kjørebok

Gir gass med helautomatisk kjørebok

Mener bilistene går glipp av 2 milliarder kroner    Autogear doblet omsetningen - rigger for ytterligere vekst

annar2019

Annar Bøhn

Daglig leder

 

annar.bohn@autogear.no

jostein2019

Jostein Ludvigsen

Partneransvarlig

Co-founder

jostein.ludvigsen@autogear.no

stefan2019

Stefan Jacobsen

Utviklingssjef

Co-founder

stefan.jacobsen@autogear.no

paul2019

Paul Vuijsters

Head of Sales

 

paul.vuijsters@autogear.no

Sondre Kvipt

Sondre Kvipt

Head of Marketing 

 


sondre.kvipt@autogear.no

Kristoffer Sylte

Kristoffer Sylte

Customer Setup Manager

 
kristoffer.sylte@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

mala2019

Mala Sritharan

Regnskap

 

faktura@autogear.no
Mottar kun epost

Anette Arnesen

Anette Arnesen

Operativ Supportleder

 

anette.arnesen@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Therese Konterud

Therese Konterud

Senior Kundebehandler

 

therese.konterud@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Ulrik Sælid

Ulrik Sælid

Kundebehandler

 

ulrik.salid@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Una Jacobsen

Una Jacobsen

Kundebehandler

 

una.jacobsen@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Dharmistha Sharma

Dharmistha Sharma

Kundebehandler

 

dharmistha.sharma@autogear.com

Filip Forsbakk

Filip Forsbakk

Kundebehandler

 

filip.forsbakk@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Geir Chr. Reinfjord

Geir Chr. Reinfjord

Kunderådgiver

 

geir.reinfjord@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Mathilda Myhr

Mathilda Myhr

Inbound Sales Executive

 

mathilda.myhr@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Sandra Flotve

Sandra Flotve

Rådgiver og pilotansvarlig

 

sandra.flotve@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Hibaq Omar

Hibaq Omar

Inbound Sales Executive

 

hibaq.omar@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Petter Wang

Petter Wang

Inbound Sales Executive

 

petter.wang@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Johannes Marseth

Johannes Marseth

Inbound Sales Executive

 

johannes.marseth@autogear.no
Tlf: 21 08 02 60

Chinmay Sharma

Chinmay Sharma

Head of Software Development

 

chinmay.sharma@autogear.no

Anish Sharma

Anish Sharma

Full Stack Developer

 

anish.sharma@autogear.com

Paresh Prajapati

Paresh Prajapati

Full Stack Developer

 

paresh.prajapati@autogear.com

Dipak Tiwari

Dipak Tiwari

Full Stack Developer

 

dipak.tiwari@autogear.no

Eivind A. Norebø

Eivind A. Norebø

Styreleder

Andres Kongsgaard Flaaten

Andres Kongsgaard Flaaten

Styremedlem


Styreformann Vitaelab AS, Sana Pharma, Group AS ++

stefan2019

Stefan Jacobsen

Styremedlem og gründer