<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

100 - Kom i gang med Autogear

101 | Bli kjent med innboksen din

Innboksen er den siden i Autogear du bruker mest tid i. Det er her alle nye turer kommer inn. Din jobb er å tømme innboksen jevnlig, så det er viktig at du gjør deg godt kjent med den. 

102 | Bli kjent med utboksen din

Utboksen inneholder alle jobbturer du har gjort deg ferdig med i innboksen. Har du gjort en god jobb er det bare å markere alle turene i utboksen og opprette et krav.

200 - Tilpass og automatiser din kjørebok

201 | Satser

Ved føring av kjøregodtgjørelse er sorteringen mellom jobb og privat helt sentral, samt beregningen av verdien på jobb-turene. For at dette skal bli riktig er det helt sentralt at satsene er riktige.

202 | Arbeidstid

Bruk regel om arbeidstid for å styre at alle turer som kommer inn i visse tidsrom automatisk skal settes som jobb eller privat.


203 | Adresselisten

Adresselisten hjelper ytterligere med å sortere og automatisere kjøreboken din. Bruker du denne rett blir private turer i arbeidstiden automatisk satt til privat. Jobbturer i fritiden blir automatisk satt til jobb.

204 | Autosplitt

Hvor lenge skal bilen din stå i ro før den starter en ny tur? Med autosplitt definerer du selv om arbeidsdagen din skal bestå av få lange turer eller mange små turer.


205 | Bompenger

Bompenger utgjør en viktig del av kjøreboken for mange. For andre er det ikke relevant. Vi ser her nærmere på relevante innstillinger og bruk av bompenger i Autogear

300 - Arbeidsflyter

301 | Slik lager du krav om kjøregodtgjørelse

Vi tar deg igjennom reisen en tur har i Autogear, fra den er ny i Innboksen, til den er ferdig rapportert i Utboksen.

302 | Integrasjon med Tripletex Reise og utlegg

Slik aktiverer du integrasjonen, og kommer i gang med å sende turer fra Autogear til Tripletex Reise og utlegg.

303 | Integrasjon med Visma Expense

Slik aktiverer du Visma-integrasjonen og sender turer fra Autogear til Visma Expense.

400 - Tips og triks

401 | Legg til adresse

Oppnå automatikk hver gang du besøker en fast adresse. Slik legger du enkelt til adresser i adresselisten din fra Innboksen.

402 | Legg til tillegg

Kjører du med passasjer, tilhenger, tung last, eller på skogsveier? Da skal du ha mer betalt pr kilometer. Slik legger du enkelt til tillegg på dine turer.