<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Personvernerklæring

1. Om Autogear

Autogear AS er et norsk selskap registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer: NO 987 898 291 MVA. Autogear er et norsk SaaS teknologiselskap som er spesialisert på elektronisk kjørebok for bruk i privateide biler som brukes i jobb. På våre nettsider kan du opprette en konto og bestille en kjørebok direkte. Du kan også velge å ta kontakt for rådgivning, eller opprette en profil slik at du kan laste ned gratis materiale og abonnere på vårt nyhetsbrev.

Du finner mer informasjon i brukervilkårene for Autogear ved å klikke her.

Når du bruker nettstedet vårt, appen vår eller de andre digitale tjenestene våre, samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene og behandle dem fortrolig.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger disse behandlingsaktivitetene innebærer samt hvilket formål og rettslig grunnlag disse aktivitetene har.

Vi informerer deg også om de rettighetene du har i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

2. Generell erklæring om virkeområdet for denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller potensiell kunde hos oss. Dette omfatter når du bruker nettstedene eller appene våre, eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

Autogear er såkalt «behandlingsansvarlig» for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at Autogear er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

3. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du bruker vår tjeneste og har kontakt med oss på måter som beskrevet nedenfor. Den forklarer databehandlingsaktivitetene våre, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer, og hvilket rettslig grunnlag de har.

3.1 Kjøp av kjørebok direkte fra oss

Når du bestiller en kjørebok fra Autogear.com, via våre selgere eller vår kundeservice blir du bedt om å gi informasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, betalingsopplysninger og fakturainformasjon. Avhengig av de spesifikke bestillingsopplysningene kan vi be om tilleggsopplysninger som registreringsnummer eller andre personopplysninger som er nødvendige for tjenesten og abonnementsproduktene vi tilbyr.

Når du endrer bestillingen eller ber om annen service fra oss, vil vi behandle ovennevnte personopplysninger som vi har samlet inn fra deg. Formålet med disse behandlingsaktivitetene er å gi deg de produktene og tjenestene du har bestilt av oss.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss og våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

3.2 Kundestøtte

Autogear tilbyr forskjellige former for kundestøtte for å hjelpe deg. For at vi skal kunne gi deg kundestøtte, vil vi behandle personopplysninger for å identifisere deg og hjelpe deg så godt vi kan. På nettstedet vårt vil du kunne starte en LiveChat eller sende inn et spørreskjema, eller du kan også kontakt oss via telefon, e-post, brev eller sosiale medier. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, vil vi hjelpe deg med henvendelser, spørsmål eller tilbakemeldinger om tjenestene våre. Avhengig av henvendelsen, spørsmålet eller tilbakemeldingen fra deg kan du bli bedt om å gi ytterligere personopplysninger, f.eks. registreringsnummer.

Når du har kontaktet kundestøtte, vil vi granske innholdet i kommunikasjonen vår med deg, f.eks. opptaket av kommunikasjonen vår med deg når vi behandler en klage. Vi gjør dette for å kontrollere kvaliteten på tjenesten vi har levert til deg. For dette formålet kan vi behandle personopplysninger, f.eks. navn og kontaktopplysninger .

For å opprettholde vårt tjenestenivå kan vi utføre datatesting vedrørende nettstedene og appene våre når det oppstår en feil, eller når det gjøres endringer i systemet vårt og dette inkluderer behandling av personopplysninger. Dette gjør det mulig å eliminere tekniske feil i våre systemer, vise på riktig måte eventuelle endringer fra din eller vår side som er viktige for deg og sikre at disse nettstedene og appene fungerer tilfredsstillende.

Vi utarbeider også rapporter og statistikk ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger. Formålet er å forbedre tjenesten vår og gi deg en bedre brukeropplevelse neste gang du bruker tjenestene våre.

Hvis vi oppdager uregelmessige aktiviteter på kontoen din, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger som beskrevet i dette avsnittet er din godkjenning av våre brukervilkår og våre berettigede interesser for å drive virksomheten vår.

3.3 Markedsføringskampanjer

Hvis du svarer på våre direkte markedsføringskampanjer, laster ned gratis innhold eller sender inn informasjon via noen av våre nettsider. Vi ønsker å hjelpe deg til å få mest mulig ut av tilbudene våre- Derfor vil vi sende deg eller på andre måter gjøre deg oppmerksom på diverse tilbud og aktiviteter via e-post, for eksempel i form av nyhetsbrev, e-markedsføringsbrev, unike tilbud basert på dine preferanser eller informasjon om andre særlige eller sesongavhengige tilbud. For dette formålet vil vi behandle din e-postadresse, bestillingshistorikk og kampanjedeltakelseshistorikk.

Vil vi også minne deg via e-post på eventuell ufullført bestilling og gi deg enkel tilgang til denne. For dette formålet vil vi behandle din e-postadresse og nettatferdsdataene vedrørende din ufullførte bestilling.

Autogear forsøker å være så relevant som mulig for hver kunde gjennom forskjellige digitale kanaler. Hvis du har besøkt nettstedet vårt, kan vi gi deg relevante tilbud via andre digitale medier basert på din nettadferd. Anonymisert IP i informasjonskapsler vil bli behandlet for dette formålet. Når du besøker nettstedet vårt uten å logge deg inn på brukerkontoen din, vil vi bruke din nettatferd til å gi deg relevante tilbud gjennom våre Internett-portaler, e-postkampanjer og andre digital medier. Når du har logget deg inn på brukerkontoen din, bruker vi opplysningene du har registrert hos oss, herunder bestillings- og kampanjedeltakelseshistorikk, nettatferd og andre opplysninger for å prøve å kommunisere så relevant som mulig med deg.

For å forbedre vår kommunikasjon med deg utfører vi markedsanalyse, noe som kan gjennomføres ved å koble sammen forskjellige datasett som kan inneholde personopplysninger. Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført.

Du kan slette personopplysninger som brukes til markedsføring ved å kontakte Autogears kundeservice. Når det gjelder anonyme brukerinformasjonskapsler, er ikke de henførbare til en spesifikk person, men vil ikke desto mindre bli slettet ifølge bransjepraksis, eller av deg selv – se avsnitt 4 i denne personvernerklæringen.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for markedsføringsformål er ditt samtykke og våre berettigede interesser av å drive og forbedre virksomheten vår. Du vil kunne administrere samtykkene dine til denne behandlingen ved å klikke på innstillinger i eposter vi sender ut. Merk at hvis du kaller tilbake eventuelt samtykke, påvirker ikke det lovligheten av behandling som har funnet sted basert på et samtykke som ble gitt før du kalte det tilbake.

3.4 Adresseregister

Hvis vi har hentet inn dine personopplysninger fra andre kilder (f.eks. selskaper som leverer adresseregister.)

4. Informasjonskapsler og lignende teknologi

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker appene våre, samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Når du besøker et nettsted for første gang, sendes det en informasjonskapselfil til enheten din. Denne filen identifiserer nettleseren din.

Ved å bruke informasjonskapsler hjelper du Autogear med å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre kundeopplevelse og forbedre tjenestene våre.

Vi bruker også informasjonskapsler for autentiseringsformål, slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for at tjenesten skal fungere tilfredsstillende. Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren kan du hindre at informasjonskapsler blir lagret og er tilgjengelige på enheten din.

Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Vi bruker disse informasjonskapslene til å tilby mer relevant informasjon og personlige tilbud gjennom reklame, måle hvor effektive reklamekampanjene våre er og begrense hvor ofte vi viser hver annonse.

Hvis innstillingene på mobilenhetene dine lar appene våre samle inn stedsinformasjon, vil vi samle inn den informasjonen automatisk. Denne personvernerklæringen regulerer hvordan vi bruker denne informasjonen når vi knytter den til personopplysninger.

Merk at du kan styre hvordan mobilenheten din kan dele stedsinformasjon med oss, og hvordan nettleseren håndterer informasjonskapsler og relatert teknologi ved å justere personvern- og sikkerhetsinnstillingene på enheten. Se anvisningene fra nettleserleverandøren eller produsenten av enheten din for å lære hvordan du justerer innstillingene.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan atferdsreklame fungerer, kan du se nærmere om informasjonskapsler og tiltak du kan treffe for å ivareta personvernet på Internett på Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format. Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling og, hvis vi har bedt om samtykke til behandling av opplysninger, kalle tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette. Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger.

Hvis vi ber om personopplysninger for å overholde lov- eller kontraktsfestede forpliktelser, er det obligatorisk å gi slike opplysninger. Hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kontraktsforholdet vårt eller oppfylle forpliktelsene vi blir pålagt. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi anmodede personopplysninger.

Personopplysningene vil bli lagret i samsvar med bestemmelsene i de forskjellige punktene i avsnitt 3.

6. Overføring av personopplysninger til andre land

Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig vern vil bare skje hvis det gis nødvendige garantier, f.eks. ved at det foreligger bindende virksomhetsregler (BCR), at EUs standardavtalevilkår inngås, eller hvis mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield. Hvis du lurer på noe i forbindelse med dette, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

Vi kan overføre aggregerte data til tredjeparter (innenlandske og/eller utenlandske) for å i) forbedre eller utvikle nettstedet vårt og mobilappen vår eller utstyr knyttet til spesifikke tjenester og ii) sikre at nettstedet, mobilappen og utstyret fungerer tilfredsstillende.

7. Tredjeparters personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen gjelder bare Autogears innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger. Andre parter vi samarbeider med, og andre nettsteder som kan være tilgjengelige gjennom dette nettstedet, har egne personvernerklæringer og egen praksis. Vi oppfordrer deg til å bli kjent med personvernerklæringene til alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller benytter deg av et tilbud eller en kampanje. Selv om vi prøver å samarbeide bare med tredjeparter som deler våre høye standarder og vår respekt for personvernet, er vi på ingen måte ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen hos andre tredjeparter.

8. Endringer i denne erklæringen

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Vi inviterer deg til å gjennomgå nyeste versjon av denne personvernerklæringen.

Vi vil legge ut en melding på dette nettstedet og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar noen av de endrede vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten vår og eventuelt slette kontoen din.

9. Verneting og gjeldende lovgivning

Denne personvernerklæringen skal, når annet ikke angis tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.


10. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, bør du først kontakte vår kundeservice som er tilgjengelig via e-post på: kontakt@autogear.no eller telefon +47 21 08 02 60. Du kan nå oss med vanlig post til:

Autogear AS
Personvernombud
Rolfsbuktveien 4A
1364 Fornebu

Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å klage til personvernmyndighetene. Vedkommende personvernmyndighet er Datatilsynet i Norge.

Gjelder fra: 22. mai, 2018 / Sist oppdatert: 30. juni, 2021