<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Autogear Personvernerklæring

Åpne »

Brukervilkår for nettstedet

ÅPNE »

Avtalevilkår for Autogear 

ÅPNE »

Rettslig grunnlag for markedsføring

Les mer »

Autogear Databehandleravtale

ÅPNE »

Dine rettigheter under GDPR

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format. Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling og, hvis vi har bedt om samtykke til behandling av opplysninger, kalle tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det, har du også rett til å motsette deg dette. Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger.

Hvis vi ber om personopplysninger for å overholde lov- eller kontraktsfestede forpliktelser, er det obligatorisk å gi slike opplysninger. Hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kontraktsforholdet vårt eller oppfylle forpliktelsene vi blir pålagt. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi anmodede personopplysninger.

Personopplysningene vil bli lagret i samsvar med bestemmelsene i vår personvernerklæring.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, bør du først kontakte vår kundeservice som er tilgjengelig via e-post på: kontakt@autogear.no eller telefon +47 21 08 02 60.